USA bureau precancels

USA bureau precancels

U.S.A. BUREAU PRECANCELS

We beginnen met het jaar 1916 komen dus de zogenaamde ‘Bureaus’ op de proppen, en wel in 3 plaatsen, t.w. Augusta in Maine, New Orleans in Louisiana en Springfield in Massachusetts, (de plaatsnaam Springfield komt in de U.S. veel voor, in veschillende staten). Het was een proef, zodat deze voorafstempelingen: Experimentals genoemd worden. Deze precancels zijn behalve de 1 cent waarde, schaars en daarom duur. U zult ze in ons land niet veel tegen komen, hoewel men een enkele keer wel eens een exemplaar in een partijtje kan tegenkomen.

Van New Orleans zijn alleen de waarden 1, 2, 3 en 6 cent van de uitgiften van 1916/17 (tanding 10) in voorafstempeling, zomede de portzegels van 1 en 2 cent van deze jaren, eveneens in tanding 10.

Van Augusta alleen de waarde van 1 ct van dezelfde uitgiften (tanding 10) en van Springfield, alleen de waarden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ll, 12, 15 en 20 cent, van deze uitgifte, eveneens allen met tanding 10.

Voor ik nu over de verdere types van de ‘Bureaus’ iets ga vertellen, lijkt het mij gewenst enige algemeenheden van ‘Bureaus’ te vermelden, t.w.:

A.  De Bureau-drukken komen, uitgezonderd dan de ‘experimental’ postzegels van 1 en 2 cent alleen voor op de algemene uitgiften, dus die van 1922, 1938 (de Presidental-series, ‘prexies’ genoemd), 1954 (Liberty-series, ‘Liberties’ betiteld) 1965 (Prominent Americans-series, ‘PA’s’ genoemd) en van de ‘Americana’ zegels van 1975 de waarden 9, 11 en 24 cent getand, zomede de coils 7.7, 7.9, 8.4, 9 en 13 cent.

Een uitzondering vormen de Defence- & War-zegels van 1940, 1942 en 1943, allen in de waarden van 1, 2, en 3 cent, zomede enige van de ‘Playing Card zegels’ en de luchtpostzegels in de waarden 11 en 13 ct (resp. C78 en C79).

De Bureau-drukken komen dus niet voor op gelegenheidszegels (commemoratives, ‘Commems’ betiteld), hoewel daarop toch wel enige uitzonderingen zijn, (kerstzegels), zie tevens: Voorafstempelingen USA fouten.

B. De Bureau’s drukken hebben steeds Lines, dus met strepen die over het gehele zegelbeeld van links naar rechts en van boven naar beneden lopen (op de horizontale zegels); voorts zijn zij steeds twee-regelig, behoudens enige uitzonderingen als de plaatsnaam tamelijk lang is, zoals in: Huntington Park, California, Long Beach, California, Long Island City, New York, Corpus Christi Texas, maar ook wel New York in de staat New York. Voorts is de kleur altijd zwart. 

C. De Bureau-drukken komen alleen voor op de waarden van ½ tot 50 cent op de uitgiften van 1922 en 1938. Op de ‘liberties’ en ‘PA’s’, zijn er enige plaatsen die ook zegels van $1,– hebben voorafgestempeld. 

D. De Bureau-drukken zien er altijd netjes verzorgd uit, fraaie kleine lettertjes, al zijn de letters van de ‘Experimentals’ en ‘Old Types’ ‘n beetje groter. Een en ander is natuurlijk ‘n gevolg van het feit dat deze voorafstempelingen te gelijk met het drukken van de zegels door een en dezelfde machine werden aangebracht. Zoals van de afdruk van de ‘Type Chart’, staan de lines van de voorafstempeling in het begin wijd uit elkaar en men vond dat daardoor het zegelbeeld te veel geschonden werd. Vooral op aandrang van de verzamelaars werd naar ‘n ander type gestreefd en men kwam enige jaren later tot het type dat op deze ‘Type Chart’ ‘old Types’ genoemd wordt. Dit type werd ingevoerd in 1922 en wel op de zegels van de serie die dat jaar uitkwam, doch alleen op de waarden 1, 1½ (Harding en profile), 2, 3 (Lincoln), 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 ct, in aIle tandingen, zomede op de coils, de zegels die slechts aan twee vertikale zijden getand (tanding 10) zijn, in waarden 1, 1½ (Harding en profile), 2, 3 (Lincoln), 4, 5 en 10 ct, en voorts nog een enkele keer op een coil 1½ cent (Harding ff = Full face).

Hierbij dient echter te worden aangetekend dat vele plaatsen lang niet alle genoemde waarden als ‘n voorafgestempelde uitgave gebruikt hebben, doch enkele waarden slechts.

Om te weten op welke waarden de verschillende steden en op welke types hebben aangebracht is het bevelen, dat u de desbetreffende catalogus raadpleegt en wel de ‘PSS’ (Precancel Stamp Society) catalogus, die om de paar jaar verschijnt en waar alle types van de Bureau’s vermeld staan, zowel de prijzen voor ‘singles’ als ook voor blokken van vier. Van de coils de prijzen van ‘singles’ als ook de prijzen van ‘pairs’. Deze catalogus is zowel als hardcopy alsmede op CD-rom beschikbaar in de bibliotheek van de vereniging.