Canada

DE PRECANCELS VAN CANADA

De precancels van Canada zijn in drie soorten te verdelen:

  1. Precancels voor het hele land
  2. Precancels met namen van steden en provincie
  3. Zegels met nummers

 In dit gedeelte ga ik wat uitvoeriger in op de zegels die geldig waren voor het hele land. De eerste zegels werden gebruikt vanaf + 1870 en varieerden in 18 types tot 1913, allemaal aangeduid door letters van het alfabet. Beginnend met A tot en met U. De letters 0, P en Q zijn niet gebruikt.

Al deze voorafstempelingen bestaan in verschillende lijnen: rechte, gestippelde en golvende lijnen.

Bijvoorbeeld: 

Ze zijn niet altijd even duidelijk, want door het gebruik sleten de stempels en komt de voorstempeling vaak niet al te mooi over.

Een aantal van 152 zegels met de beeltenis van Koningin Victoria, 17 zegels van de jubileum serie van 1897, 4 zegels met de wereldkaart van 1898 en 11 zegels met Koning Edward VII. In totaal dus 184 zegels. Als u daarbij telt de verschillende misdrukken zoals vertikaal, dubbel, en zelfs driedubbel dan komt u op een totaal van 184 + 358 = 542 zegels.

In totaal dus 184 zegels. Als u daarbij telt de verschillende misdrukken zoals vertikaal, dubbel, en zelfs driedubbel dan komt u op een totaal van 184 + 358 = 542 zegels.

Dit zou een verzameling op zichzelf zijn, maar bezint voor u begint, want de meesten zijn erg moeilijk te verkrijgen en daarom soms erg duur. Laat het u echter niet tegenhouden, want het is en blijft een prachtig verzamelgebied.

In 1912 is Canada weer begonnen met precancels, nu ook weer voor ‘t gehele land. 

Met de beeltenis van Koning George V, 46 zegels, George VI met 19 zegels en Elizabeth had 26 zegels. Totaal 91 zegels, daarbij kwamen nog 24 misdrukken.

Deze zegels hebben een voorstempeling van 3 paar dikke strepen type V, 3 paar dunne strepen type IV, 3 paar dunnere strepen, die dichter bij elkaar zijn gezet type X en de laatste, 2 paar dunne strepen type Y.

Deze groep bestaat dus uit 114 zegels en zijn niet zo duur. De mogelijkheid om deze groep bij elkaar te krijgen is heel wat groter, alleen de misdrukken zijn duur en moeilijk te krijgen.

Alleen moet ik daarbij aantekenen, dat er nog verschillende papiersoorten of andere papierdiktes onder zijn en misschien ook nog met of zonder fosforstrepen. Dit geeft de speciaal catalogus van Walburn niet aan.

STEDEN VOORAFSTEMPELINGEN 

 In dit gedeelte zal ik u inlichtingen geven over de voorafstempelingen van de steden. Zo’n voorafstempeling bestaat uit de naam van de stad, daaronder de naam van de provincie. Tussen die twee namen, strepen in allerlei soorten. Twee strepen met lussen er omheen of en onder rondjes, 3 strepen.

Soms is de naam van de provincie afgekort. Op deze manier ontstaan er vele types. Een 55-tal steden hebben zulke voorafstempelingen in gebruik gehad. De oudste zegels zijn Victoria’s uit 1893 en met voorafstempelingen begon men in 1903. Ze gaan door tot op de zegels van George V. De laatste komen voor in 1922.

We vinden dus bij elke stad verschillende types, bij kleine steden weinig verschillende soorten.

Zo kent een stadje als Carberry in Manitoba maar 1 type, maar een stad als Toronto 12 types.

Kleine steden hebben ook meestal maar een paar zegels met verschillende, dikwijls lage waarden uitgegeven en de grote steden hebben veel meer waarden van ½ cent tot 50 cent.

Opvallend bij de stad Niagara Falls in de provincie Ontario komt een zegel van 50 cent veel voor. Vermoedelijk werden die gebruikt bij verspreiding van folders om een huwelijksreis naar de beroemde watervallen te propageren. En dat deze zegel veel voorafgestempeld is, blijkt uit de prijs. Want de voorafstempelingen zijn aanzienlijk goedkoper dan de gewone frankeerzegels.

Aan die voorafstempelingen kleven allerlei onnauwkeurigheden. Vaak niet in het midden, vaak erg dik en dikwijls onduidelijk.

Dit komt: of door slijtage, of door harde afdrukken en vaak gewoon door slordigheid. Ook zijn er veel foutdrukken, waarvan de kopstaande de grootste plaats inneemt.

Er werd vaak zo slordig gedrukt, dat soms de kopstaande goedkoper zijn dan de gewone frankeerzegels. De dubbele opdruk is veel zeldzamer en daarom veel duurder.

Van deze steden voorafstempelingen zijn er ongeveer 1150 verschillende. Neemt U de + 1100 foutdrukken daar nog bij, dan komt u aan een verzamel-object van zo’n 2250 zegels.

Een heel mooi onderwerp zouden alleen de kopstaande voorstempelingen zijn. Ook de voorafstempelingen van Toronto alleen zijn al het verzamelen waard.

Het aantal bedraagt 1299 verdeeld over 12 types en daarbij nog 165 foutdrukken.

Een bijzondere voorstempeling is de U-202, ‘For Third Class Matter Only’ met daarboven de plaatsnaam. Hiervan zijn er 26 uitgegeven en ze waren bestemd voor goedkoop drukwerk. Daarbij behoren 31 foutdrukken. Ze zijn meestal bij grote steden in gebruik geweest. 

Ik wil u nog wijzen op een vaak moeilijk te bepalen type. Dit is U-206,  twee lijnen met daardoor lusjes ( )( )( ). Door het veelvuldig gebruik van het meestal fijn metalen stempel, zijn de lusjes erg vaag of zelfs helemaal niet meer te zien en zo gaan ze lijken op andere types. De loep moet er dan wel aan te pas komen of vergelijken met zegels van het zegels van hetzelfde type, daar ook de letters wel verschillen hebben.

Om deze zegels te verzamelen moet u wel de Canadese catalogus aanschaffen. De laatste uitgifte is uit 2010. De catalogus kunt u lenen uit de bibliotheek.

CIJFERTYPE VOORAFSTEMPELINGEN

In het derde gedeelte gaan wij het cijfertype onder de loep nemen. Omstreeks 1931 veranderden de meeste steden hun voorafstempeling, door 2 x 2 strepen met daar tussen een nummer. Dit cijfer is het nummer dat de stad heeft in ‘The Dominion Post Order’ systeem.

Er zijn 47 steden, die dat hebben gedaan en ze bedrukten samen 452 zegels plus nog 65 foutdrukken.

Deze soort komt voor in 3 types meestal herkenbaar aan de strepen te weten dunne, onscherpe strepen, dikkere strepen en de afstand tussen de 2 lijnen.

Als u ze met elkaar vergelijkt, zijn de verschillen duidelijk te zien.

De meesten zijn niet al te duur, hoewel de foutdrukken vaak nogal kostbaar zijn.

De meeste opdrukken komen voor op de zegels van de George VI uitgiftes en een paar op de zegels van Koningin Elizabeth.

De grote steden zijn er eerder mee begonnen dan de kleinere, die vermoedelijk hun minder vlug slinkende voorraden eerst moesten op maken.

Uiteindelijk zijn alle steden opgehouden met hun plaatselijke voorafstempelingen en zijn de types V, W, X en Y voor het hele land in gebruik genomen.

Er zijn dus ook bij deze voorafstempelingen allerlei verzamel mogelijkheden:

  • Van elke stad 1 zegel
  • Verzamel alle 352 exemplaren, of de foutdrukken erbij
  • Verzamel een van de types.

Tot slot van dit artikel zou ik u willen aanmoedigen om met het verzamelen van deze voorafstempelingen te beginnen.

Als u eenmaal in de ban raakt van deze voorafstempelingen, dan zult u van elk exemplaar dat u te pakken krijgt plezier hebben.