Luxemburg

Luxemburg

Luxemburg: Afwijkingen bij de typografisch voorafgestempelde zegels

In het nummer 27 – oktober 1999 – van ons tijdschrift publiceerde Douwe van der Heide, een boeiend artikel over de Voorafstempelingen van Luxemburg. In een kort bestek belichtte hij omzeggens alle aspecten van deze préo’s : tarieven, de rolstempels, de typo’s, verminkingen, vervalsingen,enz… Wat ik vooral apprecieerde was de volledige opname, zowel in het Frans als in het Nederlands, van het besluit van 20 november 1900 van de Directeur van Financiën, waarbij de mogelijkheid werd gegeven voortaan zegels vooraf af te stempelen.  

In het tijdschrift “De Postzegel” van februari 1977 vond ik een artikel van A. Van Visschel over afwijkingen bij de typografisch voorafgestempelde zegels. Omdat het een goede aanvulling is op het artikel van Douwe wordt het hierna integraal opgenomen.

Mon Römer                                                                                       

Een verzameling hoeft niet noodzakelijk fortuinen te kosten, om de eigenaar gedurende vele jaren “jachtgenot”, aanvulvreugde en gewoon plezier te verschaffen. Zelf verzamel ik de voorafgestempelde zegels van Luxemburg nu al meer dan 30 jaar en nog steeds beleef ik er veel plezier aan. Wat die verzameling eigenlijk waard is, heb ik me nog nooit afgevraagd, is mij ook geen zorg !

 Bij wijze van inleiding

De Luxemburgse voorafgestempelde   zegels werden vanaf 1900 tot en met 1908 gebruikt (afb. 1).In 1908 vindt men de beide   voorafstempelingen : de laatste handrolstempels en tezelfdertijd de eerste typo’s (afb. 2). 

Variëteiten op de typo’s

Een variëteit is een afwijking, die regelmatig op dezelfde plaats(en) voorkomt. Iedere hier vermelde afwijking bezit ik in eigen collectie tenminste 3 of 4 keer, kan dus onmogelijk als toeval worden bestempeld, maar is wel degelijk een variëteit.

De dubbeldrukken, kopstaande typo’s en recto-verso acht ik voldoende bekend. Wie daarover mee wil weten, verwijs ik naar de uitstekende Prifix-catalogus van mijn vriend, A. Ungeheur, Luxemburg. Deze gespecialiseerde catalogus verschijnt jaarlijks en is een absoluut noodzakelijk werkinstrument voor iedere Luxemburg-verzamelaar.

In deze studie som ik eerst een aantal variëteiten op die ik op bepaalde waarden in bepaalde jaren aantrof, en nadien variëteiten die ik op verschillende waarden in verschillende jaren vond.

1908 zeer sterk verschoven opdrukken RG LUXEMBOURG op 1 cent. (afb. 3)  
1909 open 9 : op 2 cent (afb. 4)LUXEMBOURG met horizontaal   doorgesneden letters : op 1 en 4 cent. – (1909 en 1924)stompe krul 09 (gewoon)scherpe krul (variëteit) op 2 cent. en 4 cent. (afb. 5).     
1910 LUXEMBOUR (zonder G) : op 1 cent.     
1912 LUXEMBOURG met een beschadigde L (als een wiskundeteken voor kleiner dan) op 5 cent. (afb. 6).  
1913 beschadigde 3 : alle waarden onvolledige stadsnaam : LUXEMBOLUXEMBOUop 1 cent., 2 cent. en 4 cent.id. : met URG (van Luxembourg schuin “afgesneden” (afb. 7.)  
1914 beschadigde 4 (2 types) : bovenaan of middenin beschadigd op 2 cent. (afb. 8 en 9)           
       

1915 LUXEMBOURG : met Umlaut (de laatste U is doorgesneden, en lijkt daardoor op een kleine u met 2 punten erop) op 1 cent.  
1920 LU EMBOURG (x ontbreekt) op   2 cent.LUXEMBOUR (zonder g!) op 5 cent. horizontaal doorgesneden   letters : op 2 cent.  
1922 1922 heeft altijd kleine U LUXEMBOURG, maar 1922 nooit.Schuine, totaal verschoven opdruk (gedeeltelijk rechts onderaan, slechts enkele exemplaren bekend, oorspronkelijk   één enkel vel !) op 10 cent. groen, Charlotte (afb. 10).                                                                                                                   
1923 beschadigde 3 op 20 cent oranje. Charlotte.LU EMBOURG – LUXE BOURG – LUXEMBOUR op 3 cent. olijf-zwart, Charlotte  
1924 XEMBOURG L (zeer sterk verschoven opdruk)ook als : URG LUXEMBOUR (afb. 11). beide afwijkingen op Charlotte : 6 cent. 10c. groen en 15 cent. groen.      
     

 

Afwijkingen die op vele jaartallen voorkomen.

Ronde voet aan Luxembourg : 1909, 12, 14, 15, 16, 17, 24 (afb. 12).

L als I : op 1910, 11, 12, 14

Luxembourg met vishaak : 1911, 16, 20 (afb. 13).

Luxembourg (open B) : 1914, 15, 16.

Luxembourg met puntige R : 1908, 12, 24 (afb. 14).

Onvolledige 1 in jaartal : 1915, 16 (voorste deel van voet ontbreekt).

Ingedeukte 1 : 1915, 16, 17.

Onvolledige 1 in jaartal : 1911, 12, 15 (achterste deel van voet ontbreekt).

1914 : met schaats : de voet aan de 4 heeft een krul, als een schaats, idem 1924 (afb. 15).

2 cijfers op verschillende hoogte (eerste cijfer hoger of lager : ½ mm. verschil of (uitzonderlijk) meer : 1912, 24, 25.

Besluit

Wat hiervoor opgesomd werd is ongetwijfeld onvolledig : er zijn zeer zeker nog heel wat meer afwijkingen en ongetwijfeld op méér waarden en/of jaartallen. Vermelden we nog, dat het jaartal 1917 met 2 verschillende types 7 voorkomt (afb. 16/17).                        

Scroll naar boven