Montenegro

Montenegro

Voorafstempelingen van Montenegro:                                                                                                                             F. Pouwel

Reeds vele jaren geleden heb ik durven te veronderstellen dat er in Montenegro ook werd voorafgestempeld. Nu is het nog steeds zo dat materiaal uit dit gebied niet ruimschoots voorhanden is. Echter, ik heb in de tussentijd voldoende materiaal vergaard om de veronderstelling van destijds te kunnen bevestigen.

Waarop is deze zekerheid gebaseerd? Het materiaal vertoont kenmerken welke we ook in andere landen aantreffen.

  1. Abklatsch : Vermeldde ik bij mijn eerste poging : zwakke sporen van abklatsch aan de binnenkant van het bandje, nu kan ik zeggen dat er overduidelijk abklatsch aanwezig is (afbeelding 1).
afbeelding 1

2. Omlopen van stempel : bij de afbeeldingen 2 en 3 kunt u zien dat het stempel op het gevouwen bandje heenloopt. Het behoeft weinig fantasie om te kunnen vaststellen dat iets dergelijks alleen kan optreden wanneer een nog niet gevouwen, open bandje, gestempeld wordt. Overigens is dit ook de reden waarom de nog natte inkt van het stempel van het voorgaande bandje sporen (abklatsch) na laat op het volgende bandje. 

afbeelding 2
afbeelding 3

3.   Ontbrekende segmenten in stempel/blokjes in stempel (afbeeldingen 4 en 5). Het vooruitwerken bracht onzekerheid mee met het instellen van datum/uur karakters, vandaar dat men ze wel eens wegliet.

afbeelding 4
afbeelding 5

Wat vertellen de bandjes ons nog meer ?

  • Het betreffen allemaal bandjes uit de periode 1890-1910. De kenmerken komen het meest voor in de periode vóór de eeuwwisseling.

  • De bandjes vóór 1900 hebben een opvallende lichtblauwe kleur, waardoor het ingedrukte zegel soms nauwelijks leesbaar is.

  • De geadresseerden bevinden zich opvallen genoeg voornamelijk in het buitenland en het gaat dan ook nog eens om “hooggeplaatste” personen (afbeeldingen 6 en 7).
afbeelding 6
afbeelding 7

Hoewel bekend is dat er in Cetinje meerdere periodieken zijn uitgegeven, is het op basis van het aanwezige materiaal nog niet mogelijk gebleken, de naam van het bewuste periodiek te achterhalen. Wellicht dat één van de lezers licht in deze zaak kan brengen.

Voorafstempelingen van Montenegro (Vervolg):                     Frans Pouwel

Zoals zo vaak gebeurt: heb je net een episode uit “het leven” van de geschiedenis van de voorafstempelingen van een bepaald gebied behandeld, wordt door een nieuwe aanwinst weer bevestigd wat vermoed werd of kan een nieuw aspect worden toegevoegd aan een reeks andere kenmerken:

Onderstaande afbeelding laat een bandje zien afgestempeld in Cetinje, Montenegro. Vorige keer heb ik een aantal kenmerken laten zien op basis waarvan geconcludeerd mag worden dat er voorafgestempeld werd. 

Onderstaande afbeelding laat een kenmerk zien welk ik nog niet eerder bij de voorafstempelingen in deze stad zag. 

Het bandje is eerst voorafgestempeld en daarna voorzien van de adresstrook het geen duidelijk te zien is !!! Kortom: het staat onomstotelijk vast dat in Montenegro voorafgestempeld werd, helaas voor een nog niet nader geïdentificeerde periodiek!

afbeelding 8
Scroll naar boven