De drukwerkrolstempel

De drukwerkrolstempel

door G.W.A. de Veer

Artikel uit het Nederlandsch maandblad voor Filatelie uit augustus 1927.