Coil stamps

Coil stamps

Coil stamps: vertaling door Mike Molle

 Er zijn niet zoveel Bureau coils (3218) als normale zegels aangezien er gewoon minder nominale waardes in coils zijn dan normale zegels. De eerste Amerikaanse coil stamp verscheen in 1908. Voor de Bureau precancel verzamelaar werden ze pas in 1924 interessant. Bureau coils zijn bedrieglijk hetzelfde; echter zijn er toch een aantal ‘verborgen’ verschillen. Alle coil variaties worden gespaard in paren. Het meest voorkomend is een “plain pair (PP)” (zie afbeelding 1).

Plain pair (PP) afbeelding 1

Zo heb je ook de zogenaamde “guide-line”.  Deze guide-line is een verticale gekleurde lijn die ontstaat tijdens het bedrukken (precancelen) van de postzegels. Deze guide-line varieert van zeer licht tot zeer donker en bevindt zich meestal (op de tanding) tussen twee zegels in. Deze twee zegels samen noemt men “line pairs (LP)” (zie afbeelding 2).

Line pairs (LP)  afbeelding 2

Op de oude drukplaten (gebruikt tot 1959) verscheen zo’n line pair op elke 17de postzegel, op de huidige drukplaten verschijnt zo’n line pair op elke 24ste postzegel. De platen die de precancel op de zegels drukken hebben ook onderbrekingen. Deze onderbrekingen worden “gaps” genoemd. Een paartje van deze zegels wordt een “gap pair (GP)” genoemd. (zie afbeelding 3).

gap pair (GP) afbeelding 3

Als bron heb ik de Precancel Primer van Barbara R. Mueller gebruikt.

Op de oude drukplaten verscheen zo’n gap op elke 6de zegel. Op de huidige drukplaten ontstaat zo’n gap elke 12de zegel. De echte ‘freaks’ onderscheiden op de ‘oude’ platen de grote of kleine gap (large or small gap). Deze verschillen in de gaps ontstonden door het beter aansluiten van de precancel op de drukrol. De grote en kleine gap zijn met wat oefening best te onderscheiden.

De kleine gap bedraagt ongeveer 1 MM en de grote gap ongeveer 2 MM. Om de 12de zegel ontstond een grote gap en zes zegels later weer een kleine gap.

Nu we het verschil tussen een line pair en een gap pair kennen is het tijd voor de meest zeldzame van allen; De “line gap pair (LGP)”.  (zie afbeelding 4). 

line gap pair (LGP) afbeelding 4

Voor de verzamelaar is dit de meest moeilijke, aangezien deze combinatie slechts elke 204de zegel op de oude platen gedrukt werd. Ook voor de LGP geldt dat hierbij zowel de large or small gap voorkomen.

Bij de nieuwe drukplaten ontstaat een line gap pair elke 24ste zegel. Deze zijn dus aanzienlijk ‘makkelijker’. Aangezien de verzamelaars toch liever een ‘afwijking’ in hun collectie willen bestaat er wel degelijk een prijsverschil in de diverse pairs. Voor een line pair wordt 20 – 50 % boven op de catalogus waarde toegevoegd. Voor een gap pair wordt ongeveer 25 % toegevoegd en voor de meest zeldzame, de line gap pair zelfs 500 – 1000 % boven op de prijs voor een ‘normaal’ paartje (PP). E.e.a. is natuurlijk een richtlijn. Het blijft met veel dingen zo: het is wat de ‘gek’ ervoor geeft.

 De prijs in de catalogus is de prijs voor een PP.  Hierna nogmaals de prijs in een overzicht:

PP        =          1

GP       =          1,25 PP

LP        =          1,5 PP

LGP     =          5 tot 10 PP

 Ik hoop dat deze informatie u een beter beeld geeft op de mooie kant van coil pairs verzamelen.