Dateds

Dateds

Bij de behandeling van de ‘locals’ heb ik u al op de dateds gewezen, doch deze hadden toen uitsluitend betrekking op de zegels, welke rond 1900 werden gebruikt.

De ‘eerste’ dateds.

Het is duidelijk, dat met voorafstempelingen gemakkelijk gefraudeerd kan worden en om fraudeleuze handelingen zoveel mogelijk te voorkomen, werd in Juli 1938 voorgeschreven, dat alle postzegels boven een waarde van 6 cent, welke waren voorafgestempeld, de initialen van de gebruikers, zo ook de datum en gebruik dienden te vermelden. Poststukken die gefrankeerd werden met een waarde van meer dan zes cent diende dus met een datum en gebruiker voorzien te zijn. Ook op lagere waarden dan de zes cent komen deze dateds voor. Dit komt omdat alle postzegels op deze poststukken met een waarde van meer dan 6 cent ook met een datum en gebruiker voorzien diende te zijn.

Dit voorschrift is nog steeds van kracht, hoewel men veel zegels van 7 cent en hogere waarden tegenkomt, welke deze kentekenen niet vertonen.

Degenen die Bureaus gebruikten, behoefden alleen hun initialen en datum van gebruik op de zegels te plaatsen, welk meestal met handstempels geschiedde en als regel in de bovenrand van de zegel. Deze datumstempels en initialen van de gebruiker werden ook wel onderaan de zegel geplaatst en ook ‘kopstaand’.

De Bureau’s van deze stempels voorzien noemt men ‘dateds’ en worden in de U.S.A. veel verzameld.

Er zijn zelfs aparte catalogi van met afzonderlijke prijzen. De meest recente catalogus op het gebied van de dateds is de ‘Printed Dated Catalogus’ uit 2004. Deze is aanwezig in onze bibliotheek.

Veel voorkomende initialen zijn :

SRC        = Sears, Roebuck & Company

MW        = Montgomery Ward Company

HB          = Haas Brothers

HCS        = H.C. Shaw

SF           = Sprung Furnitures

CB          = Cheney Brothers

L             = Labor News

C.M.O.    = Chicago Mail Order Company

AI            = AI Aldins Inc.

PDPN      = Printed Dated Precancel Ne,vs

BS           = Bethel College

M.J.P.      = Mike J. Pelt etc. etc

Bij de ‘Integrals’ ligt de zaak anders: zoals de naam al te verstaan geeft, zijn bij deze zegels de voorafstempeling (plaats- en Staatsnaam) en de initialen van de gebruiker en datum tegelijk tijdens de drukprocedure van de postzegels zijn aangebracht, waaruit u kunt opmaken, dat de integrals steeds Locals zijn.

Dateds Het meeste gebruik van de integrals is dan ook gemaakt door de postorder-bedrijven, meestal licentiehouders. Voor de integrals is een catalogus uitgegeven door de firma Noble uitgegeven ‘The Official Integral Precancel Type List & Handbook’ verschenen in 1962, prijs $ 1,50.