Landen overzicht

Landen-2

Hieronder vindt u landen die voorafstempelingen uitgeven en/of hebben uitgegeven:

Algerije In de periode dat Algerije een kolonie van Frankrijk was zijn er in dit Noord-Afrikaanse land tussen 1924 en 1963 een aantal precancels uitgegeven. De types van de precancels waren identiek aan degene die in Frankrijk gebruikt zijn. Ze staan vermeld en geprijsd in de Yvert & Tellier-catalogus en in de PPS-catalogus van Frankrijk, Algerije, Tunesië en Monaco.

Amerika De Verenigde Staten van Amerika is het grootste land op precancel gebied. Het totaal aantal uitgebrachte precancels ligt tussen de 1½ en 2 miljoen verschillende opdrukken. Globaal zijn er twee soorten te onderscheiden met name de Bureaus en de Locals. Zie voor geschiedenis en uitleg van de verschillende types, de artikelen over Amerikaanse precancels.

België is het grootste land in Europa op gebied van voorafstempelingen. Ze zijn onder te verdelen in twee grote categorieën, met name de “roulettes” of “handvoorafstempelingen” en de “typografische voorafstempelingen” of “typo’s”.  Belgische préo’s zijn gemakkelijk te herkennen: een rechthoek met daarin oorspronkelijk een kantoornaam en jaartal; later de landsnaam en jaartal en meer recent, uitsluitend een “Posthoorn”. De préo’s zijn vermeld en geprijsd in de “Officiële Catalogus van de Voorafgestempelde zegels van België” (1997). Lees alles over België.

Canada Vanaf 1889 tot 1978 heeft Canada een groot aantal  precancels uitgegeven. De verschillende types die uitgegeven zijn, zijn elders beschreven op de pagina: verklarende precancel woorden. Canadese precancels zijn altijd populair geweest bij verzamelaars en door de enorme vraag is de prijs relatief hoog voor Canadese precancels. Er zijn verschillende catalogi en naslagwerken voor Canadese precancels verzamelaars. De meest recente catalogus is de “The Standard Canada Precancel Catalogue, 2010 Edition”.

Frankrijk Sinds 1893 heeft Frankrijk een groot aantal precancels uitgegeven, maar ze hebben slechts drie verschillende type stempels gebruikt. Tot 1954 werden de precancels alleen uitgegeven op langlopende series, daarvan zijn alleen bepaalde waardes van de langlopende serie met een precancel voorzien. Vanaf 1954 zijn er van de langlopende series alleen precancels uitgegeven. Sinds 1975 geeft Frankrijk jaarlijks een precancel serie uit. Franse precancels kunt u in diverse catalogi terugvinden, o.a. de Cérès Catalogue en deel 1 van de Yvert & Tellier Catalogus en in de PSS Catalogue van Frankrijk, Algerije, Tunesië en Monaco (1983), de laatste is geprijsd in US Dollars. 

Hongarije Op precancel gebied een klein land. Hongarije heeft vanaf 1900 tot 1914, krantenuitgevers toestemming gegeven voor het gebruik van precancels. Deze precancels mochten ook alleen gebruikt worden voor de frankering van kranten. De zegels zijn over het algemeen erg schaars en zijn vermeldt in een artikel van Otto Schäffling genaamd “Hungarian Precancels”, uitgegeven door de Society for Hungarian Philately (US).

Japan Nieuw Jaar wenskaarten zijn uitgegeven vanaf 1949. De ontvanger van de kaart had kans op een prijs in een loterij. Sinds 1961 zijn deze kaarten zo populair geworden dat de Japanse post besloten had, vanwege het vele werk, de kaarten voor af te stempelen en te voorzien van een speciaal design. Alleen het gebruik als nieuwjaarsgroet vereist geen toevoeging van andere postzegels en worden dan ook niet meer gestempeld. Buiten deze periode dient men extra zegels van 1 Yen te frankeren.

Luxemburg Dit kleine Europese land heeft voorafstempelingen uitgegeven vanaf 1900 tot 1925, zoals België, kunnen we ze onderverdelen in twee groepen, t.w. roulettes en typos. De roulettes zijn de alle eerste precancels van Luxemburg. De afstempeling bestaat uit een rechthoek met daarin de woorden “LUXEMBOURG VILLE” en het jaar van gebruik. De typos, uitgegeven vanaf 1904 tot 1925, werden voor langlopende series gebruikt. Op de stempel staat “LUXEMBOURG” en daaronder in twee cijfers het jaartal van gebruik. De Luxemburgse precancels zijn terug te vinden in de “Prifix Catalogus”.

Monaco Precancels zijn door Monaco uitgegeven sinds 1943, met dezelfde types als Frankrijk. Zoals Frankrijk geeft Monaco jaarlijks, sinds 1975, jaarlijks een serie precancels uit. Precancels van Monaco zijn terug te vinden in diverse catalogi, o.a. de Cérès Catalogue en deel 1 van de Yvert & Tellier Catalogus en in de PSS Catalogue van Frankrijk, Algerije, Tunesië en Monaco (1983), de laatste is geprijsd in US Dollars.

Nederland Vanaf ca 1870 tot in de twintiger jaren gebruikte Nederland op tamelijk  grote schaal het normale dagtekenstempel. Er zijn verschillende soorten  kenmerken. De belangrijkste zijn: abklatsch, speciale tanding en knip.
Vanaf 1911 tot begin twintiger gebruikte Nederland een speciale stempel om kranten te versturen. Deze stempel is bekend onder de naam: drukwerkrolstempel. De stempelafdruk bestaat uit twee rondjes en een aantal strepen tussen de rondjes. Binnen deze rondjes was de buitenrand gevuld met de plaatsnaam en daarbinnen zat een kleiner rondje met een jaartal vermelding; echter zijn er ook stempels bekend zonder jaartal aanduiding. De meest voorkomende Nederlandse voorafstempeling is de ½ cent van de 1899-1913 uitgifte. In 1959 is de toenmalige PTT weer begonnen met voorafstempelingen van drukwerken. Dit duurde tot 1964. Vanaf 1985, is het voor bepaalde bedrijven, die veel bulk post versturen, weer toegestaan om voorafgestempelde enveloppen te gebruiken. Het gaat hier voornamelijk om “junk” mail.

Oostenrijk Oostenrijk is een land die een klein aantal voorafstempelingen heeft uitgegeven. Het meest bekend zijn de “krantenbandjes” van de Duitse en Oostenrijkse Alpine Association. De eerste voorafstempelingen waren “handstamps”. Gedrukte exemplaren zijn gebruikt vanaf 1910 tot 1922. Na die datum zijn er geen andere voorafstempelingen meer uitgegeven. De voorafstempeling werd gedrukt op het krantenbandje met een datum, bijvoorbeeld: MITTE JULI (midden juli), ENDE MARZ (eind maart), met tevens een vermelding van het jaartal

Tunesië Een klein aantal precancels zijn vanaf 1926 tot 1947 uitgegeven toen het onder Frans bewind was. De gebruikte types zijn identiek aan die van Frankrijk. De Precancels van Tunesië zijn terug te vinden in deel 2 van de Yvert & Tellier Catalogus.

Turkije Rond de eeuwwisseling werden zegels op papier geplakt dat bestemd was om kranten te drukken. Tijdens dit drukproces werden de zegels bedrukt. Een interessant verzamelgebied, aangezien de teksten op de precancels in verschillende talen te vinden zijn. De talen die gebruikt zijn: Engels, Frans, Grieks, Hebreeuws, Arabisch, Russich en Armeens.

Verenigde Naties Slechts een precancel uitgegeven, het betreft de 1½ cent zegel van de eerste Amerikaanse uitgifte van de Verenigde Naties. Het vermoeden bestond, dat er van deze uitgifte een vervalsing in omloop was. Nu wordt aangenomen dat het een tweetal verschillende, t.w. de “letterpress” en “offset” drukken betreft.