Woordenlijsten

Precancel woorden

Verklarende Precancel woorden:

 

Bars en Lines:

Bars

Door de G.P.O. (General Post Office) werden richtlijnen voor het plaatsen van voorafstempelingen uitgegeven en deze hielden in, dat de zegels overdwars van ‘lines’ of ‘bars’ voorzien moesten worden. Lines zijn strepen welke over het gehele zegelbeeld lopen (dus van rand tot rand of van postzegel tot postzegel), terwijl Bars korter zijn en dus niet over het gehele zegelbeeld lopen. Een line is meestal een dunne lijn, terwijl een Bar vaak dikker is.

Ondanks dat de lijnen ‘doorlopen’ op de volgende postzegel is op deze strip van 5 toch sprake van een Bar stempel. Tijdens het drukproces is deze ‘fout’ opgetreden. Het komt veelvuldig voor dat de Bar afstempeling niet precies het juiste zegelbeeld bedrukte.

Battleship Proprietary Stamps: Deze uitgifte in 1895 van revenue stamps (belastingzegels) is gebruikt om belasting te innen gedurende de Spaans-amerikaanse oorlog. De belasting werd geheven op medicijnen, pillen enz. Het was makkelijker voorafgedrukte stempels (vaak datums) te gebruiken voordat de belastingzegel op de fles, doos of pakket geplakt werd.

Betwistbaar: Sinds 1978 heeft de US Postal Service (USPS) besloten om over te gaan naar `Lines Only´, in plaats van plaatsnaam en Staat. De postzegels werden gebruikt om bulk post te versturen. De ‘puristen’ onder de bureau-verzamelaars beschouwen ze niet als ‘echte’ bureaus.  Het is aan de verzamelaar om te bepalen of dit wel ‘echte’ precancels zijn. Ze zijn in de PSS-catalogus terug te vinden in Part III.

Bicentennial Serie: Bij de verzamelaars ook wel bekend als Bicents. Deze serie werd uitgegeven in 1932 en laat 12 verschillende portretten van George Washington zien. Deze serie komt alleen maar voor als Local, dus nooit als een Bureau Precancel. De meest recente Bicentennial catalogus is gepubliseerd in 2011 ; uitgegeven door Mike Gutman. Deze catalogus is te koop voor 18 Euro bij Johan van Wichen.

Black Hardings: Precancels op de zwarte 2¢ Harding Memorial uitgifte van 1923 zijn bekend onder de naam Black Hardings. Met name in Amerika zijn deze Black Hardings erg populair bij precancel verzamelaars. Er bestaat een aparte catalogus voor deze Black Hardings, deze is uitgegeven door de PSS in 1983.

Bossche Tanding: s’ Hertogenbosch had een grote oplage voor een katholieke krant. Om deze grote hoeveelheid kranten te versturen werden voorafgestempelde zegels gebruikt. Zie tevens Voorafstempelingen Nederland (momenteel nog in opbouw).

Box Stempel:Een box stempel is een stempel waarvan de plaatsnaam en de staat in een vierkant staat vermeldt. Vaak zijn deze stempels met een roller aangebracht. Dit voorbeeld is een stempeltype L-3E uit Lynn – Massachussets. Van de ruim 42.000 verschillende types zijn er slechts 5 types met zo’n box.

Box Killer: Box killers worden vaak verward met box stempels. Dit stempeltype staat ook in een box: deze boxkillers zijn echter geen precancels, maar dit zijn ‘normale’ poststempels.

Bureau Precancel: Een postzegel die voorzien is van een precancel door het Bureau of Engraving en Printing te Washington DC is bekend onder de naam: bureaus. Ze hebben een heldere afdruk en er bestaan niet veel verschillende stempeltypes. Er zijn verschillende catalogi te verkrijgen, waaronder de meest recente de ‘PSS Bureau Precancel Catalogue (5th ed., 2005)’. Er zijn ruim 9.500 verschillende bureaus. Deze bureaus zijn de meest populaire precancels, wellicht omdat het aantal verschillende precancels ‘beperkt’ is en er slechts zelden een nieuwe uitgegeven wordt.

City Type: In Canada, een postzegel voorzien van een precancel met de naam van de stad en provincie (soms afgekort) en een apart patroon of golvend of rechte lijnen, worden city types genoemd. Zulke postzegels werden in 54 steden gebruikt, waarvan er sommige extreem zeldzaam zijn. Ze werden voor het eerst in 1903 geintroduceerd en werden niet meer gebruikt toen de ‘numeral types’ vanaf 1930 verscheen. De term city coil wordt in meerdere landen gebruikt, waar de stad en provincie op de precancel voorkomt. In sommige Amerikaanse catalogi, wordt de naam City Type gebruikt voor alle niet-Bureau precancels die een stad en provincie in de afstempeling hebben.

City Type Coil: Deze omschrijving wordt gebruikt bij een Local coil zegel die tijdens het drukproces is voorzien van een precancel. Voor deze city-coils is een catalogus uitgegeven door de PSS en heet ‘City Type Coils Precancelled by Coil Machines (uitgifte 2011)’.

Classics: De term, classics, wordt gebruikt voor Amerikaanse postzegels, die uitgegeven zijn tussen 1895 en 1902.

Counterfeit: Enkele voorbeelden van “Dated Controls”.   Zie ook: dateds.

Een vervalsing: van alle dure postzegels worden regelmatig ‘valse’ zegels aangetroffen. Helaas zijn de precancels daar geen uitzondering op. Zie voor een aantal voorbeelden van Bureau vervalsingen: Bureaus wetenswaardigheden.

Dateds: Dateds ook wel bekend onder de naam ‘Handstamp Dated Controls’.

Dateds: Dateds ook wel bekend onder de naam ‘Handstamp Dated Controls’. In juli 1938 werd een nieuwe postale regel van kracht. Alle gebruikers van precancels met een waarde van 6 cent en hoger, moesten de zegels voorzien van hun initialen en de maand van gebruik. Deze regel gold zowel voor bureaus alsmede Locals. Deze dateds komen ook voor op zegels van 1 cent etc. aangezien de gebruikers van dateds verplicht waren om alle zegels die op deze poststukken werden gebruikt te voorzien van initialen en maand/jaar. Deze dateds zijn voor een aantal verzamelaars minder aantrekkelijk en soms tot wel 75 % in catalogusprijs gereduceerd, maar er zijn ook veel verzamelaars van deze dateds. Veel gebruikte dateds zijn afkomstig van MW (Montgomery Ward) en SRC (Sears Roebuck Company).

Diagonaal: Een precancel schuin gedrukt op een postzegel onder een bepaalde hoek. Catalogi noemen een afdruk diagonaal, als de hoek 22° of meer bedraagt.

Double: Dubbele afdrukken komen regelmatig voor op precancels. Het gaat dan altijd om Locals. Bij de Bureau uitgifte is een dubbele afdruk bekend, maar van dit exemplaar zijn slechts twee afdrukken bekend. 

Double Line Electro (DLE): Een aparte en aantrekkelijk type precancel waarvan de plaatsnaam en Staat zich tussen twee dubbele lijnen bevinden. In 1993 heeft de PSS een catalogus van deze zeer populaire DLE’s uitgegeven onder de naam ‘the Catalogue of Double Line Electro Precancels’. Zie tevens het artikel over deze DLE’s.

Electroplate: Ook bekend onder de naam electros. Deze elctroplates werden gebruikt in plaatsen die veel precancels gebruikte. De drukplaat bedrukte op een vel 50 of 100 postzegels in een keer. Zulke drukplaten werden door de US Post Office gemaakt en gedistribueerd naar de verschillende lokale postkantoren. De eerste electro-platen werden in 1913 geproduceerd. Precancels die op deze wijze gedrukt zijn, hebben vaak een scherpe en goede afdruk, meestal in zwarte inkt.

Experimentals: De eerste Bureau precancels, die in 1916 als een experiment in voorafstempleing door het Bureau of Engraving and Printing zijn uitgegeven. Er zijn slechts drie steden die deelnamen aan dit experiment: New Orleans-Louisiana, Augusta-Maine en Springfield- Massachussets. Zie tevens de vervalsingen: Bureaus wetenswaardigheden. Wilt u alle experimentals in een keer zien: alle experimentals.

Fake: Een afstempeling die als een echte precancel gezien kan worden, maar dat niet is. Deze ‘Fakes’ zijn in geen enkele catalogus terug te vinden en worden zijn door de Precancel Stamp Society (PSS) niet erkend als precancel. Ze zijn gemaakt door een verzamelaar of handelaar voor eigen gebruik of met het doel deze creaties te verkopen.

bureau up

“Fouten” op Precancels: Men zal bij de bureau-precancels niet veel fouten aantreffen, wat een gevolg is van het feit dat aan de Staatsdrukkerij uiteraard vakkundig personeel was verbonden. Normaal was dat de tekst van links naar rechts kon worden gelezen. Slechts in drie gevallen bij bureau precancels is dit niet het geval. Men spreekt bij de “juiste” precancels van “Down”, bij de “fouten“ van “Up”.  Aangezien deze “fouten” in grote aantallen gedrukt zijn, is de waarde van deze misdrukken ook niet erg hoog.

Bureau Up
Local normal
Local invent

Het gaat bij precancels niet om de zegel, maar om de stempel.

Zie tevens: Voorafstempelingen USA fouten en de Ohio error.

Gap Pair: zie artikel over coilpairs.

Handstamped Precancels: In het geval dat men precancels nodig had,  maar niet in erg grote hoeveelheden om ze te laten drukken, werden deze met de hand door de werknemer(s) van het postkantoor zelf gestempeld. Dit komt met name voor bij ‘kleine postkantoren’. De stempels om zulke precancels te maken werden door ‘the Post Office Department’ sinds 1913 verstrekt, maar sommige handstamps zijn lokaal door andere bedrijven gemaakt. Deze stempels bestaan uit 5, 10, 15 of 25 afdrukken en zijn meestal gemaakt van rubber, metaal (vaak genoemd stereotype) of van vinyl.

Integrals: Integrals, zijn zoals dateds voorzien  van plaats- en Staatsnaam en de initialen van de gebruiker en datum. In tegenstelling tot de dateds, zijn alle opdrukken tegelijk tijdens de drukprocedure van de postzegels aangebracht, waaruit u kunt opmaken, dat de integrals steeds Locals zijn.

Line Gap Pair: zie artikel over Coilpairs

Lines: Zie Bars en Lines

Mimeographed Precancels: Mimeographed precancels zijn gemakkelijk te herkennen aan de letters van een typemachine. Vaak zijn ze te vinden met bepaalde karakters zoals: #, een komma (,), of een streepje (-) in plaats van de gebruikelijke lijnen of bars. Elke drukplaat werd voorzien van ‘verschillende getypte stempels’ zodat fouten, variaties en/of afwijkingen veelvuldig voorkomen. Elek poging om deze mimeographed precancels na te maken door direct op de zegel te typen, kan direct worden herkend. De mimeographed afdruk ‘drukt’ het papier niet in.

Parcel Post Precancels: Zie artikel over deze mooie precancels

The Pearls: De uitgifte van postzegels uit 1879 werden door de New York Post Office (New Yorkse postkantoor) voorafgestempeld op diverse verschillende (straf)port waardes. De afstempeling bestaat uit een ring met pearls (parels) en omcirkelen een monogram van de letters N en Y.

Perfins op Precancels: In 1908 kregen Amerikaanse bedrijven en instellingen toestemming en de gelegenheid hun voorraad zegels te voorzien van een perfin ter bescherming van deze voorraad tegen het stelen. Deze perfins zijn bij ons bekend als firma-perforaties. Vroeger dacht men dat deze perfins beschadigde zegels waren, echter nu zijn er tal van verzamelaars die deze perfins verzamelen. Geeft het precancel duidelijkheid over de plaats, het perfin verschaft duidelijkheid over de gebruiker.

Playing Card Precancel: Het Bureau of Engraving and Printing te Washington verzorgde ook de voorafstempeling van de belastingzegel op Playing Cards (speelkaarten) en gebruikte dezelfde technieken als de bureaus. Weliswaar zijn deze Playing Cards nooit gebruikt voor post te frankeren, ze worden genoemd in deel III van de PSS-bureau catalogus en worden als zodanig ook als bureaus gespaard.

Post Cancellation: Het grote voordeel van voorafstempelingen is, dat ze niet nogmaals gestempeld hoeven te worden. Soms kwam het echter voor dat de brieven, poststukken met precancels tussen de ‘gewone’ post terecht kwamen en daardoor automatisch voorzien werd van een poststempel. In alle gevallen is dit een waardevermindering. Dit voorbeeld  van de  3¢ coil Bureau uit Buffalo, New York is met dit poststempel ‘slechts’ $ 5 waard. Zonder poststempel staat deze zegel voor $ 500 in de catalogus. (PSS catalogus uit 2005). Waar een poststempel al niet toe kan leiden….

Vier en Vijf Regel Afstempeling: Deze vroege Franse experimental, uit 1893, heeft een opdruk van 4 of 5 regels. Dit type is extreem schaars en zelden in goede conditie te vinden.

Write-in-device: De ‘precancelregels’ waren tot 1967 vrij streng; het gebruik en verkoop van precancels aan niet permitholders (vergunninghouders) was verboden. De vraag van verzamelaars naar ‘nieuwe’ precancels was erg groot. Veel postbeambten hielden zich keurig aan de postale regels en weigerden precancels te verkopen aan deze verzamelaars. Om toch aan de vraag van deze verzamelaars te voldoen werd een device gemaakt die op een precancel leek. Deze write-in-devices hebben nooit dienst gedaan als echte precancels en zijn door de PSS derhalve niet erkend als precancel type.